Niedziela, 12 lipiec 2020
Użytkownik: ANONIMOWY
Węglokoks Kraj Sp. z o.o. LDO [Portal Dostawcy WĘGLOKOKS S.A.]

Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO.
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.Aktualności

Dopisanie grup materiałowych
26.07.2016 15:50:07

Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary zaprasza do dopisania grup materiałowych w LDO,
w celu otrzymywania powiadomień o ogłaszanych aukcjach na zakup materiałów, który Państwo oferują.